Klauzul

KLAUZULA DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH

W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIEM OBEJMUJĄCYM DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH ŻĄDAM ROZPOCZĘCIA SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA POLEGAJĄCEGO NA DOSTARCZENIU TREŚCI CYFROWYCH PRZED UPŁYWEM USTAWOWEGO TERMINU OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE Z CHWILĄ PEŁNEGO WYKONANIA WW. ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, W RAZIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY JAKO KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY, UTRACĘ PRAWO ODSTĄPIENIA OD TEJ UMOWY